Wā Tangi o te Pere | Bell Times2020-07-29T10:18:15+00:00

Wā Tangi o te Pere  |  Bell Times

Changes to the wātaka a kura (daily timetable) may apply when our tamariki are involved in special kaupapa

School HoursTimes
Tīmatanga o te kura  |  Kura starts9.00am
Kai iti  |  Morning tea11.00am
Wā kura  |  Mid-morning block11.30am
Kai nui  |  Lunch time1.00pm
Wā kura  |  Afternoon block1.40pm
Mutunga o te kura  |  Kura ends2.45pm